โปรโมชั่น

Untitled-11-01.jpg

โปรโมชั่น “ติ่มซำ 3 ฟรี 1

เมื่อสั่งติ่มซำนึ่ง หรือ ติ่มซำทอด ทุกๆ  3 เข่ง รับฟรี ติ่มซำ 1 เข่ง 

ราคาเพียง 135 บาท (เฉพาะเมนูราคา 45 บาทเท่านั้น)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
• เฉพาะการทานอาหารที่ร้านเท่านั้น (ไม่รวมสั่งกลับบ้าน และ Delivery)
• เฉพาะเมนูติ่มซำนึ่งและทอด ราคา 45 บาทเท่านั้น
• ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ในการสั่งซื้อ
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิก หรือโปรโมชั่นอื่นๆได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลา : วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2565
สาขา : ร้านโชคดีติ่มซำ ทุกสาขา