top of page

สาขาใกล้บ้านคุณ

สาขาต่างจังหวัด

สาขาเชียงราย-01.jpg

สาขา:เชียงราย
เปิด - ปิด: 08.00 - 22.00 น.
ที่อยู่สถานประกอบการ: โครงการกลางเวียงพลาซ่า 141/38 หมู่ 5 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57000

โทร: 061-791-3568
ปีที่เปิดดำเนินการ:2565

สาขา นครพนม-01-01.jpg

สาขา:นครพนม
เปิด - ปิด: 10.00 - 20.00 น.
ที่อยู่สถานประกอบการ: 55/1 ถนนราชทัณฑ์. ต.ในเมือง.
อ.เมือง. จ.นครพนม 48000
โทร: 082-444-2422
 ปีที่เปิดดำเนินการ:2560

สาขาศรีมหาโพธิ-01แผนที่.jpg

สาขา:ศรีมหาโพธิ
เปิด - ปิด: 10.00 - 22.00 น.
ที่อยู่สถานประกอบการ: 168 หมู่ 12 ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
โทร: 097-394-5964
ปีที่เปิดดำเนินการ:2564

bottom of page