top of page
1.5-01.jpg

     "โชคดีติ่มซำ เรสเตอรองค์” ได้เปิดบริการบนถนนบรรทัดทอง ( จุฬาซอย 12 ) เป็นสาขาแรกในปี พ.ศ. 2543 เป็นเจ้าแรกในกรุงเทพมหานครที่มีแนวคิดในการนำเสนอติ่มซำรูปแบบใหม่นั่นคือ ติ่มซำนึ่งสดสด พร้อมด้วย บักกุดเต๋รสชาติที่แสนอร่อย ซึ่งเป็นสูตรลับที่ถ่ายทอดกันมาเฉพาะคนในตระกูลเท่านั้น

     หลังจากเปิดดำเนินการที่สาขาแรกได้ไม่นาน ปรากฏว่ามีผลตอบรับในทางที่ดีอย่างมากและลูกค้าที่ได้มีโอกาสแวะเวียนมารับประทานที่ร้านก็จะกลายเป็นลูกค้าประจำ และ มีการบอกต่อกันอย่างกว้างขวางทั่วทุกสารทิศ ถึงความสดและอร่อยที่ไม่เหมือนใครของทางร้านจากตอนแรกที่วาง Core Target ไปที่กลุ่มครอบครัวหรือคนจีนเท่านั้น แต่กลับมีกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็น วัยรุ่น นักศึกษา หรือคนทำงาน ที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ Product อย่างติ่มซำ ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ในทุกวัยนั่นเอง จนในที่สุดก็ขยายสาขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันกว่า 25 สาขา

  • ปี 2543  ก่อตั้งร้านโชคดีติ่มซำสาขาแรก ที่สาขาบรรทัดทอง (จุฬาซอย 12)

  • ปี 2546  เปิดบริการ 24 ชั่วโมง เป็นครั้งแรก

  • ปี 2547  จัดตั้งครัวกลางขึ้นที่จุฬา ซอย7 เป็นจุดกระจายสินค้า

โชคดีติ่มซำสาขาบรรทัดทอง
โชคดีติ่มซำสาขาบรรทัดทอง
bottom of page