top of page
S__12738791.jpg
S__12738790.jpg
S__12738789.jpg
S__12738788.jpg
S__12738786.jpg

พิธีรับโล่เกียรติคุณ FRIENDS OF THE VOICE

                      "โชคดีติ่มซำ" นำโดยคุณอิง เสาวลักษณ์ ฉัตรลมัย (กรรมการผู้จัดการ) ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน "Friends of the Voice" เพื่อรับโล่เกียรติคุณ FRIENDS OF THE VOIC โครงการดีๆ ของคุณ "เก๋ ชลลดา" ผู้ได้รับฉายา "นางฟ้าหมาแมว" ซึ่งเป็นกระบอกเสียงให้สัตว์ที่พูดไม่ได้ ขอสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้ให้อยู่คู่สังคมต่อไป

bottom of page