S__12738791.jpg
S__12738790.jpg
S__12738789.jpg
S__12738788.jpg
S__12738786.jpg

พิธีรับโล่เกียรติคุณ FRIENDS OF THE VOICE

                      "โชคดีติ่มซำ" นำโดยคุณอิง เสาวลักษณ์ ฉัตรลมัย (กรรมการผู้จัดการ) ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน "Friends of the Voice" เพื่อรับโล่เกียรติคุณ FRIENDS OF THE VOIC โครงการดีๆ ของคุณ "เก๋ ชลลดา" ผู้ได้รับฉายา "นางฟ้าหมาแมว" ซึ่งเป็นกระบอกเสียงให้สัตว์ที่พูดไม่ได้ ขอสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้ให้อยู่คู่สังคมต่อไป