top of page

โปรโมชั่น

ติ่มซำ 5 ฟรี 1 50x70 ย่อ 1ต่อ2 มินิ-01.j

กลับมาอีกครั้ง กับโปรโมชั่น >> ติ่มซำ 5 ฟรี 1

      เอาใจสายติ่มซำสุดๆ

      เมื่อสั่งติ่มซำนึ่งหรือทอด เมนูใดก็ได้ จำนวน 5 เข่ง

      รับฟรีติ่มซำอีก 1 เข่ง (ที่มูลค่า 35 บาท)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

          ♦ เฉพาะการทานอาหารที่ร้านเท่านั้น (ไม่รวมสั่งกลับบ้าน และ Delivery)                            

          ♦ เมนูที่แถม ได้แก่ ติ่มซำนึ่งหรือทอด ราคา 35 บาท                

          ♦ ลูกค้าต้องทำการสั่งติ่มซำพร้อมกันทุกๆ 5 เข่ง จะได้รับฟรี 1 เข่ง   

          ♦ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิก หรือโปรโมชั่นอื่นๆได้

          ♦ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า                     

ระยะเวลา : วันที่ 5-31 ตุลาคม 2563

สาขา : ร้านโชคดีติ่มซำ ทุกสาขา

     

bottom of page