top of page

โปรโมชั่น

อร่อยเลือกได้ 1200 x 1200-01.jpg

"อร่อยเลือกได้ ฟินตามใจ"

เมื่อสั่งติ่มซำนึ่งหรือทอดเมนูไหนก็ได้ รับฟรีติ่มซำ มูลค่า 45 บาท

  ✨   ติ่มซำ 5 เข่ง ฟรี 1 เข่ง

  ✨   ติ่มซำ 10 เข่ง ฟรี 3 เข่ง

 💢 เงื่อนไข 💢

  • เฉพาะการทานอาหารที่ร้านและสั่งกลับบ้านเท่านั้น (ไม่รวม Delivery)

  • ในการสั่ง ต้องสั่งยกเซ็ทเท่านั้น ไม่สามารถปรับแก้ไขจำนวนได้

  • เมนูที่แถม เฉพาะติ่มซำนึ่งและทอด ราคา 45 บาทเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนได้

  • ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ในการสั่งซื้อ

  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิก หรือ โปรโมชั่นอื่นๆ ได้

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 📅 วันนี้ - 30 กันยายน 2566

 🏪 ที่ร้านโชคดีติ่มซำทุกสาขา

bottom of page