คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ดร.กฤษฎา ตันเปาว์
ตำแหน่ง Chief Executive Officer(CEO)
 นายปาณสาร อัศวานุวัตร
ตำแหน่ง Managing Director(MD)