โปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

  • ChokdeeDimsum
  • @chokdeedimsum
  • 02-563-4061
ติ่มซำ 5 ฟรี 1 50x70 ย่อ 1ต่อ2 มินิ-01.j

กลับมาอีกครั้ง กับโปรโมชั่น >> ติ่มซำ 5 ฟรี 1

ตั้งแต่วันที่ 5-31 ตุลาคม 2563   

Citi bank.jpg

สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต Citi Bank

ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2564   

KTC.jpg

สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต KTC

ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563