โปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

  • ChokdeeDimsum
  • @chokdeedimsum
  • 02-563-4061
โชคดี 9.9-01.jpg

โชคดี 9.9

ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 กันยายน 2563   

Citi bank.jpg

สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต Citi Bank

ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2564   

KTC.jpg

สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต KTC

ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563