โปรโมชั่น

Dimsum of the Day 5 วัน 5 เมนูติ่มซำราคาเข่งละ 19 บาทเท่านั้น

เลือกทานเมนูที่กำหนดในแต่ละวันได้ในราคาเบาๆ เพียง 19 บาท  
วันนี้ - 31 ธันวาคม 256

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

          ♦ ไม่จำกัดจำนวนในการสั่ง

          ♦ สั่งได้ทุกช่วงเวลาเปิด-ปิด ของร้าน             

          ♦ สามารถแลกรับบักกุดเต๋ ฟรี ได้ 1 สิทธิ์ / บิลใบเสร็จ เท่านั้น   

          ♦ เฉพาะการทานที่ร้านเท่านั้น (ไม่รวมการสั่งกลับบ้านและบริการ Delivery)

          ♦ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิกและโปรโมชั่นอื่นๆได้

          ♦ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า