โปรโมชั่น

อภิสิทธิ์สมาชิกบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีฯ รับส่วนลด 5%

(ไม่รวมเครื่องดื่ม,ขนมหวานและอาหาร SET)

อภิสิทธิ์สมาชิกบัตรเครดิต KTC รับส่วนลด 10% (เฉพาะค่าอาหาร ไม่ร่วมกับเมนูเซท) 
ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2561 (6 เดือน) 
สาขาที่ร่วมรายการ : ร้านโชคดีติ่มซาทุกสาขาที่มีเครื่องรูดบัตรเครดิต

เงื่อนไขรายการ
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและบัตรส่วนลดอื่นๆ ได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า