โปรโมชั่น

 “บักกุดเต๋อบแห้ง  💥 เมนูใหม่คงความใส่ใจสุขภาพ”

👉 มาอร่อยพร้อมกันได้ที่ร้านโชคดีติ่มซำทุกสาขา
      ระยะเวลา : ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 💕