โปรโมชั่น

โปรโมชั่น โชคดี 9.9

     เมื่อสั่งติ่มซำนึ่งและทอด (ราคา 35 บาท) จำนวน 3 เข่ง ราคาเพียง 99 บาท (ปกติ 105 บาท)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

          ♦ ลูกค้าต้องสั่งซื้อติ่มซำพร้อมกัน ทุกๆ 3 เข่ง จะได้ราคา 99 บาท (ไม่สามารถรวมบิลได้)                            

          ♦ เฉพาะการทานอาหารที่ร้านเท่านั้น (ไม่รวมสั่งกลับบ้าน และ Delivery)                

          ♦ ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ในการสั่งซื้อ   

          ♦ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิก หรือโปรโมชั่นอื่นๆได้

          ♦ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า                     

ระยะเวลา : วันที่ 9 – 30 กันยายน 2563

สาขา : ร้านโชคดีติ่มซำ ทุกสาขา